Κατάστημα You & Island, Πάρος

Κατάστημα You & Island στη Νάουσα Πάρου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α.Απειρανθίτου