Επμορικό κατάστημα, Πάρος

Κατάστημα Vento στη Νάουσα Πάρου  
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α.Απειρανθίτου