Συγκρότημα κατοικιών, Πάρος

Συγκρότημα τριών κατοικιών στην Πάρο
 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Α.Απειρανθίτου