Κατάστημα σνακ-καφέ, Αθήνα

Κατάστημα σνακ-καφέ στην Αθήνα
 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Α.Απειρανθίτου