Συγκρότημα κατοικιών, Πάρος

Συγκρότημα κατοικιών στον Αμπελά Πάρου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α.Απειρανθίτου