Συγκρότημα κατοικιών, Πάρος

Συγκροτήμα κατοικιών στον Αμπελά Πάρου:
Μελέτη και Κατασκευή
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αθηνά Απειρανθίτου
Επίβλεψη κατασκευής: Αθηνά Απειρανθίτου, Δημήτρης Κούνας