Συγκρότημα κατοικιών, Νάξος

Συγκρότημα κατοικιών στα Αυλια Νάξου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α.Απειρανθίτου