Κατάστημα Vento Outlet, Πάρος

Κατάστημα Vento Outlet στη Νάουσα Πάρου
 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Α.Απειρανθίτου