Γραφειακός χώρος, Αθήνα

Γραφειακός χώρος στην Αθήνα
 
Interior Design: Α. Απειρανθίτου