Μονόχωρη κατοικία, Πάρος

Μελέτη ανακαίνισης μονόχωρης κατοικίας στον παραδοσιακό οικισμό της Νάουσας Πάρου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αθηνά Απειρανθίτου