Μονόχωρη κατοικία, Πάρος

Μονόχωρη κατοικία στον παραδοσιακό οικισμό της Νάουσας Πάρου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη ανακαίνισης: Α.Απειρανθίτου