Συγκρότημα κατοικιών, Πάρος

Συγκροτήματα κατοικιών στον Πρόδρομο Πάρου
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μ.Μπαφίτη, Α.Απειρανθίτου