Εστιατόριο Μπαρ, Λειψοί

Καταστήμα εστίασης στους Λειψούς Δωδεκανήσων
 
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και concept design:
A. Απειρανθίτου & Ά. Γιωτάκου